HB WATERTECHNOLOGIE STAAT OP 'WATER IN DE OPENBARE RUIMTE 2016'

HB Watertechnologie stond op 'Water in de openbare ruimte 2016'

Op dinsdag 8 november 2016 wkwamen in de Expo Houten professionals bijeen om kennis en inspiratie te delen op het gebied van water in de openbare ruimte. Het duurzaam (her)inrichten van de openbare ruimte is, voor nu en in de toekomst, de belangrijkste taak van de stadsbestuurders. Grotere hoeveelheden regenwater met wateroverlast als gevolg, droogte, hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen zorgen ervoor dat steden hun openbare ruimte klimaatbestendig moeten inrichten. 

HB Watertechnologie was als exposant aanwezig om onze oplossingen en producten aan u te laten zien om duurzaam om te gaan met water in de openbare ruimte.

Op het event liet HB Watertechnologie o.a. de iMC Box zien. De afkorting staat voor 'irrigation moisture control' en is een innovatieve combinatie van sturing en monitoring van een irrigatiesysteem voor hoogwaardige groenprojecten. Daarnaast lieten we onze modulaire Irrigatie Units type I zien met alle bijbehorende mogelijkheden en uitbreidingsopties. .