irrigatiesysteem plantenbakken Stationsplein Zandvoort
irrigatiesysteem plantenbakken Stationsplein Zandvoort
irrigatiesysteem plantenbakken Stationsplein Zandvoort

Start werk irrigatiesysteem plantenbakken Stationsplein Zandvoort

In December 2016 is de aftrap gegeven voor de herinrichting van het Stationsplein te Zandvoort. Dit gebeurde met het symbolische gebaar van het onthullen van het bouwbord, dat tot dat moment was bedekt met de Noord-Hollandse en Zandvoortse vlag.

HB Watertechnologie heeft eerder in 2016 in opdracht van MTD Landschapsarchitecten het technisch bestek geschreven voor het irrigatiesysteem t.b.v. de plantenbakken op het stationsplein. MTD landschapsarchitecten kreeg een jaar geleden opdracht van de gemeente Zandvoort voor het opstellen van een inrichtingsplan voor het Stationsplein en de Koper Passerel in Zandvoort en voor het begeleiden van het bijbehorende participatieproces met omwonenden en belanghebbenden. In tweede instantie verkreeg het bureau ook de opdracht voor de technische uitwerking en het aanbestedingsgereed maken van het ontwerp. Inmiddels is het project aanbesteed en is aannemingsbedrijf Van der Veekens uit Zaandam gestart met de realisatie van het project. Het is de bedoeling dat deze vóór april 2017 gereed is.

HB Watertechnologie heeft recent tevens de opdracht ontvangen van aannemingsbedrijf Van der Veekens voor de realisatie van het irrigatiesysteem. Er zal gebruik worden gemaakt van een Irrigatie Unit type H. Het irrigatiesysteem wordt verdeeld in meerdere groepen en de plantenbakken worden voorzien van drukgecompenseerde druppelleidingen, welke ondergronds worden weggewerkt. Er wordt een optimale sturing van het irrigatiesysteem gerealiseerd, door de integratie van bodemvochtsensoren, welke de werkelijke vochtigheid bij de beplanting meten en hierop de irrigatie bijsturen.

We kijken uit naar een prettige samenwerking tussen de betrokken partijen.