Optimale watervoorziening = irrigatie zonder zorgen

De watervoorziening voor een irrigatiesysteem of beregeningsinstallatie dient een constante aanvoer te geven van schoon water, vrij van ijzer of vervuiling. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van een bron, sloot of waterleiding. Elke installatie is maatwerk en afhankelijk van de mogelijkheden en technische eisen wordt afgewogen welke watervoorziening de beste keuze is voor de installatie.

Bronwater

Er wordt een rupswagen op de boorlocatie opgesteld en achter de boorinstallatie wordt een bak gegraven. Hierdoor ontstaat er een kuip waarin een aantal kubieke meters schoon werkwater gepompt wordt. Vervolgens beginnen we met het boren van de bron. Als de bron op de juiste diepte is worden alle boorbuizen en de boorkop verwijderd en begint het plaatsen van een spleetfilter met onderaan zijsteunen en daarop dikwandige PVC-buis.  Als de gehele lengte aan buizen geplaatst is, wordt vervolgens van bovenaf speciaal gesorteerd filterzand in het boorgat om de filterbuis gestort. Ook worden eventueel kleistoppen aangebracht. Hierdoor voldoet de bron aan alle eisen om gedurende vele jaren een contante kwaliteit aan water te kunnen leveren. Bij de eventuele aanwezigheid van ijzer of mangaan in het bronwater adviseren we een ontijzeringsinstallatie toe te passen.

Slootwater

Om optimaal gebruik te maken van sloot- of oppervlaktewater is het voor een goed functionerende, professionele beregeningsinstallatie van groot belang dat het water wordt voorgefilterd en dat verschillen in waterniveau worden opgevangen. HB Watertechnologie werkt daarom met een drijvend aanzuigsysteem met voorfiltratie. Om eventuele bewegingen te ondervangen wordt het drijvend voorfilter gekoppeld aan een flexibele aanzuigleiding op de pompinstallatie. Ter beveiliging van vervuiling is het noodzakelijk een fijnfilter te monteren in de persleiding van het pompsysteem. Met deze werkwijze wordt een verantwoorde basis gegarandeerd.

Waterleiding

Om veilig en verantwoord gebruik te kunnen maken van de waterleiding als watervoorziening voor de beregeningsinstallatie dient er een terugstroombeveiliging of breektank te worden toegepast. Door gebruik te maken van een terugstroombeveiliging of breektank wordt voldaan aan de eisen van het waterleverend bedrijf.

De terugstroombeveiliging is opgebouwd uit twee terugslagkleppen en een kamer die de "verminderde-drukzone" wordt genoemd. Bij het optreden van een drukvermindering in het waternet verhindert de terugstroombeveiliging dat verontreinigd water vanaf de installatie terug kan stromen naar het waternet. Conform KIWA normering EN12729. Voor de breektank verwijzen we u graag naar onze betreffende pagina.

Neem contact met ons op voor meer informatie.