Water hergebruik en behandeling

Hemelwateropslag en hergebruik

Regenwater is gratis en in voldoende hoeveelheden beschikbaar. Duurzaam omgaan met het gebruik van water betekent ook dat regenwater niet langer als afvalstof, maar als bron van water moet worden gezien. Iedereen heeft er dus alle baat bij om te investeren in de opvang en hergebruik van regenwater. Regenwater is bovendien voor een aantal toepassingen zelfs beter dan leidingwater. Hemelwater is van nature zacht, omdat het geen kalk bevat zoals leidingwater. Daardoor is het zelfs beter voor de levensduur van apparatuur, leidingen en kranen.

Hemelwateropslag en hergebruik

Belang van goed waterbeheer

Een piek in regenwater kan voor problemen zorgen in de stedelijke gebieden. Om de klimaatadaptieve kracht van een stad te vergroten is de opvang, behandeling en het hergebruik van regenwater van groot belang.

Goed waterbeheer bespaart niet alleen water, maar komt de hele stad ten goede. U kunt het regenwater laten infiltreren in de bodem. Ook kan het regenwater worden opgeslagen in boven of ondergrondse tanks, maar bijvoorbeeld ook een vijver. Door middel van een pompsysteem kan het regenwater dan weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld een irrigatiesysteem.

Regenwater opvang in de stad

Retentie, infiltratie en drainage van regenwater

Door de verstedelijking van Nederland wordt de natuurlijke infiltratie van regenwater in de grond beperkt. Het gevolg is dat zeer grote delen van ons landschap bestaan uit waterondoorlatende bodems. Dit betekent dat regenwater direct het riool instroomt in plaats van natuurlijk de grond infiltreert. Retentie- en of drainageplaten kunnen hier worden gebruikt om regenwater op te vangen en vertraagd door te laten stromen naar het gewenste afkoppelingspunt. De retentie- en drainageplaten worden gebruikt op parkeerdaken, daktuinen en pleinen. Ook bij hoge grondwaterstanden bieden de drainageplaten uitkomst. 

Regenwateropvang en hergebruik

Regenwatertanks zorgen voor de tijdelijke opslag van het regenwater zodat er in tijden van droogte voldoende regenwater beschikbaar is. Meestal wordt als uitgangspunt genomen dat een tank wanneer de regenput vol is ongeveer 30 tot 45 dagen in de waterbehoefte moet kunnen voorzien. Het kiezen van het juiste volume regenwatertank is belangrijk voor een goede waterkwaliteit. Een pomp in combinatie met een besturingsysteem is een belangrijk onderdeel van een regenwatersysteem. De pomp verzorgt de distributie van het regenwater uit de tank naar de verbruikspunten en de besturing zorgt ervoor dat er in tijden van droogte bijvoorbeeld automatisch overgeschakeld wordt naar leidingwater.

Water hergebruik en behandeling CTA formulier

Geïnteresseerd?

Neem vrijblijvend contact op. Bel ons op 0348 - 44 46 93 of stel uw vraag via het onderstaande formulier, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactgegevens