Deltavorm Groep

Deltavorm Groep hero

De landschappelijke en stedebouwkundige context vormt de basis voor de werkwijze van Deltavorm Groep. Het is hun ambitie deze context op een gedurfde wijze te gebruiken, zodat niet alleen een logische, maar ook een verrassende ontwerpoplossing worden geboden. Ze werken interdisciplinair, daarom hebben ze een basis binnen de vakdisciplines van de ruimtelijke inrichting, landschapsarchitectuur, stedebouw en civiele techniek.