Een natuurlijke vijver brengt een diversiteit aan leven in de tuin

De natuurlijke vijver heeft, zoals de naam het al zegt, een natuurlijke uitstraling, waarbij de overgang tussen water en land meer geleidelijk gaat en bijvoorbeeld gevormd wordt door een oeverzone. Een natuurlijke vijver trekt leven. Vogels komen drinken en baden. Kikkers, padden en salamanders vinden er een thuis voor de zomer en planten zich erin voort. Allerlei waterinsecten weten de waterpartij al snel te vinden. Diverse mogelijkheden worden geboden voor variatie in de soorten waterplanten in uw tuin. Denk aan allerlei soorten waterplanten en aan planten die graag langs oevers groeien.

Opbouw van een natuurlijke vijver

De natuurlijke vijver wordt veelal samengesteld uit een cunet van zand en hardhouten kantplanken en palen. Dit wordt voorzien van een rubberen vijverfolie en indien gewenst afgewerkt met klei. Hierdoor bestaat de tevens mogelijkheid een natuurlijke oeverbegroeiing te realiseren. De helderheid van het vijverwater wordt ondersteund door zuurstofverrijkende beplanting en de eventuele toepassingen van waterbehandelingen zoals een zuurstofinjectie systeem voor vitaal water of in combinatie met een filtersysteem.

Biologisch evenwicht

Elke waterplant heeft het volgende nodig om te groeien: (zon)licht, warmte en voedingsstoffen uit bodem en water. Bijvoorbeeld mineralen, zouten, fosfaten en nitraten. De bladeren van een plant nemen kooldioxyde (koolzuur) op en vormen dit om tot bouwstoffen (suikers en zetmeel). Hierbij komt als restproduct zuurstof vrij. Bovengronds is dit niet te zien, onder water is het zichtbaar als opstijgende belletjes. Waterdieren ademen zuurstof in en scheiden zelf koolzuur af. Zo ontstaat er een zuurstof-koolstofkringloop tussen de waterplanten en de waterdieren, welke zichzelf in stand houdt. Elk water bevat algen; een kleurloos eencellig plantje dat groen of bruinig kleurt zodra het in staat is voedingsstoffen uit het water op te nemen. In koud en/of donker water kunnen algen dat niet. In warm water des te beter. Zodra dat gebeurt, kleurt het water groen of bruinig. Tenzij de algen concurrentie hebben van zuurstofplanten. Ook zij leven van de voedingsstoffen die in het water voorkomen. Bovenal scheiden ze een stof af die de groei van algen afremt. De algen scheiden echter een soortgelijke stof af. Zijn er voldoende zuurstofplanten in de vijver aanwezig, dan wordt het de algen onmogelijk gemaakt zich te ontwikkelen. Bij een tekort aan zuurstofplanten winnen de algen de strijd: de zuurstofplanten verslijmen. Het is dan ook belangrijk vooral bij een warm weerbeeld voldoende zuurstofplanten in de vijver te hebben.

Mogelijkheden voor uw tuin

HB Watertechnologie heeft een ruime ervaring in de aanleg van natuurlijke vijvers. We informeren u graag over de mogelijkheden van een natuurlijke vijver in uw tuin. Tevens worden we als vijverspecialisten regelmatig benaderd om mee te denken in het verbeteren en optimaliseren van bestaande waterpartijen en natuurlijke vijvers. Neem contact met ons op voor meer informatie.