Investeren in regenwater loont

Regenwater is gratis en in voldoende hoeveelheden beschikbaar. Iedereen heeft er dus alle baat bij om te investeren in de opvang en hergebruik van regenwater. Regenwater is bovendien voor een aantal toepassingen zelfs beter dan leidingwater. Hemelwater is van nature zacht, omdat het geen kalk bevat zoals leidingwater. Daardoor is het zelfs beter voor de levensduur van de huishoudtoestellen, leidingen en kranen.

Een goed waterbeheer in de tuin bespaart niet alleen water, maar komt de hele tuin ten goede. U krijgt een betere bodem en sterkere planten en zult daarom minder last hebben van ziekten en plagen. U kunt het regenwater laten infiltreren in de bodem om de optimale waterhuishouding in de tuin te realiseren. Ook kan het regenwater worden opgeslagen in boven of ondergrondse tanks. Door middel van een pompsysteem kan het regenwater dan weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld een beregeningsinstallatie of bijvulsysteem voor een vijver.

Infiltratie en drainage van regenwater

Door de verstedelijking van Nederland wordt de natuurlijke infiltratie van regenwater in de grond beperkt. Het gevolg is dat zeer grote delen van ons landschap bestaan uit waterondoorlatende bodems. Dit betekent dat regenwater direct het riool instroomt in plaats van natuurlijk de grond infiltreert. Drainageplaten kunnen hier worden gebruikt om regenwater op te vangen en door te laten stromen naar het gewenste afkoppelingspunt. Van daaruit stroomt het regenwater de zogenaamde matrix boxen in. Zodra het water in de matrix boxen zit kan het geleidelijk de grond infiltreren. De drainageplaten worden gebruikt op parkeerdaken, daktuinen en als afwatering voor sportvelden. Ook bij hoge grondwaterstanden bieden de drainageplaten uitkomst. Door de geringe hoogte van de platen is er zelfs minder hoogte nodig dan een drainagepakket met grind en drainagebuizen.

Regenwateropvang en hergebruik

Regenwatertanks zorgen voor de tijdelijke opslag van het regenwater zodat er in tijden van droogte voldoende regenwater beschikbaar is. Meestal wordt als uitgangspunt genomen dat een tank wanneer de regenput vol is ongeveer 24 dagen in de waterbehoefte moet kunnen voorzien. Het kiezen van het juiste volume regenwatertank is belangrijk voor een goede waterkwaliteit. Een pomp in combinatie met een besturingsysteem is een belangrijk onderdeel van een regenwatersysteem. De pomp verzorgt de distributie van het regenwater uit de tank naar de verbruikspunten en de besturing zorgt ervoor dat er in tijden van droogte bijvoorbeeld automatisch overgeschakeld wordt naar leidingwater.

Van regenwater naar drinkwater

Er zijn nu zelfs systemen leverbaar met de hoogste kwaliteitseisen, welke het opgevangen regenwater filteren, behandelen en ontsmetten, zodat het veilig en goedgekeurd is voor drinkwater. Hierdoor zijn de toepassingen van het opvangen van regenwater nog verder uitgebreid.

Neem contact met ons op voor meer informatie.