CO-CREATOR VAN THE VALLEY

The valley

Voor de irrigatie van dit uitbundige tuinlandschap is een beroep gedaan op HB Watertechnologie

TEKST MARIEKE POOL █ FOTOGRAFIE KEESNAN DOGGER

Op de Amsterdamse Zuidas, ook wel het tweede centrum van onze hoofdstad genoemd, vindt men The Valley. Winy Maas van MVRDV is verantwoordelijk voor het ontwerp van dit imposante gebouw met strakke buitenlijnen, het natuurstenen hart en het overweldigende groen dat door tuinarchitect Piet Oudolf tussen de woontorens is aangelegd. Voor de irrigatie van dit uitbundige tuinlandschap is een beroep gedaan op HB Watertechnologie, expert in binnenstedelijk watermanagement en kennispartner op het gebied van klimaatadaptatie.

  THE VALLEY

  ‘Wat een project als The Valley zo uitdagend maakt, is de versnippering van het groen. De hoge torens met de vele schakeringen maken dit groen moeilijk bereikbaar. Gelukkig begreep ook de architect dat bewatering al in de ontwerpfase aandacht verdiende. Dit inzicht stond aan de basis van de slimme irrigatieoplossing die The Valley nu rijk is.’

  Co-creator van The Valley

  In de kelders van het complex wordt water -voornamelijk opgevangen hemelwater- opgeslagen en via een apart leidingsysteem opgevoerd naar de bovenliggende verdiepingen. Op deze verdiepingen zijn kleine technische ruimtes met verdeelkasten gerealiseerd waarvan uit het water in groepen wordt verdeeld. Elke groenzone is uitgerust met een vochtsensor waarmee het systeem gericht in de waterbehoefte (o.a. afhankelijk van de ligging, hoogte, toegankelijkheid van regenwater en luchtstromen) per zone op slimme wijze kan voldoen.

  ‘Het is een zelfsturend systeem waar de beheerder van The Valley geen omkijken naar heeft. Ik kan me voorstellen dat men het nogal wat werk vindt voor een paar plantjes. En toch valt dat best mee. Wanneer je dit systeem in de ontwerpfase meeneemt, is het de moeite -waaronder het aanbrengen van voorzieningen in de ruwbouwfase en het finetunen in de afbouwfase- meer dan waard. Het levert namelijk op diverse vlakken voordeel op: je hergebruikt regenwater, de verdamping vanuit de bakken levert verkoeling op en het komt de biodiversiteit ten goede. En dan heb ik het nog niet over de esthetische meerwaarde. The Valley is mede dankzij deze groenvoorzieningen echt een landmark geworden.’

  KLIMAATADAPTATIE

  ‘De aarde heeft te maken met een veranderend klimaat waarin de weersomstandigheden heviger worden. De toenemende temperatuur en heviger wordende neerslag hebben grote invloed op de leefbaarheid van binnenstedelijke gebieden. Tel daar de in gevaar zijnde biodiversiteit bij op en je weet dat we in actie moeten komen. De aanleg van groen in stedelijke gebieden is zo’n oplossing. Eén die door gemeentes en waterschappen wordt omarmd en meegenomen in aanbestedingen. 

  Co-creator van The Valley

  Het is onze missie om met behulp van slimme hard- en softwareoplossingen een bijdrage te leveren aan het mogelijk maken en beheren van stedelijke natuur.’Dat het Kris Bouhuijzen niet alleen om zijn business, maar vooral ook om een maatschappelijke bijdrage te doen is, maakt hij in ons gesprek meer dan duidelijk. Kris spreekt belangeloos op seminars om klimaatadaptatie voor het voetlicht te brengen en draagt regelmatig kosteloos bij aan innovaties die mogelijk bijdragen aan dit vraagstuk. ‘Ik wil elke dag grenzen verleggen en de lat hoger leggen, want ik besef dat we nog lang niet op het eindpunt zijn. Daarom neem ik ook kritieken altijd ter harte. Elk project heeft zijn eigen uitdagingen en deze opgedane kennis nemen we mee in volgende projecten. Want natuurlijk is het een aandachtspunt dat je als bedrijf goede business hebt, ik vind het ook belangrijk om daadwerkelijk ergens aan bij te dragen.’