Integrale oplossingen op gebied van klimaatadaptatie 

Lycka_woongebouw_Eigen-Haard_Sloterdijk_03

die de leefomgeving in de stad veerkrachtiger maakt tegen wateroverlast, hittestress en bedreiging van de biodiversiteit.

Wat is Klimaatadaptatie?

“We hebben te maken met een opwarmend klimaat en extremere natte en droge periodes. Onze stedelijke leefomgeving moeten we daar zo goed mogelijk op aanpassen, zodat we meebewegen met deze veranderingen”, aldus Kris Bouhuijzen, directeur van HB Watertechnologie. “Dit noemen we klimaatadaptatie. Ook in Nederland hebben we te maken met een opwarmend klimaat en willen we allemaal een aangename plek om te wonen, te werken of te recreëren. Bovendien is het noodzakelijk voor het vergroten van de biodiversiteit”.

  Integrale klimaatadaptatie

  Vertalen van beleid naar advies en realisatie van oplossingen

  Gemeentes en waterschappen voeren een beleid om klimaatadaptatie en biodiversiteit te vergroten bij stedelijke vernieuwing. Dit alles leidt tot een sterke toename van stedelijk groen. Het onderhouden hiervan vraagt om slimme systemen. HB Watertechnologie bedenkt, realiseert en beheert een combinatie van intelligente en hightech oplossingen voor actuele uitdagingen en problemen op het gebied van klimaatadaptatie in en om de stad.

  Profiel HB Watertechnologie

  “We zijn een kennis- en uitvoeringspartner die de best passende oplossing met betrouwbaar en hoogwaardige systemen voor groen en water in en om de stad realiseert”, zoals Kris Bouhuijzen het verwoordt. “Door het koppelen van innovatieve technieken aan klimaatadaptieve uitdagingen wordt gezorgd voor een positieve beleving van de stad. We zijn een bedrijf dat zich kenmerkt als meedenkend, inspirerend, betrokken en altijd op zoek naar een oplossing voor de lange termijn”.

  Integrale klimaatadaptatie

  Oplossingen voor een klimaatadaptieve stad

  • Waterretentie realiseren op groene/blauwe daken en daktuinen incl. capillaire werking vanuit hemelwater retentiesysteem.
  • Hemelwater opvang- en hergebruiksystemen.
  • Slimme irrigatie met sensoren op daktuinen, in geïntegreerde plantenbakken en groene gevels.
  • Slimme dakstuwen voor een dynamische hemelwaterberging op de daken, waardoor hemelwater intelligent wordt vastgehouden, hergebruikt en vertraagd afgevoerd.
  • Gebruik maken van hoogteverschillen in het project door een cascaderende opvang van regenwater, bijvoorbeeld van dak naar dak en in een centrale opvangvijver.
  • Infiltratie van regenwater op eigen kavel.

  Project voorbeelden:

  • Trudo Toren Eindhoven; toepassing van een hemelwater opvang- en hergebruiksysteem incl. een slim irrigatiesysteem met sensoren.
  • Lycka Amsterdam; dynamische hemelwaterberging met een slimme dakstuw (vertraagde hemelwaterafvoer), hemelwater opvang- en hergebruiksysteem incl. een slim irrigatiesysteem met sensoren.